Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy GHPLCenter s.r.o pro nákup

Objednávka a ceny zboží

• Cenová kalkulace produktů poskytnutá odběrateli je závazná, a to až do doby jejich změny do provedení závazné objednávky.

• GHPLCenter s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

• Objednat zboží lze, po předchozí domluvě mezi GHPLCenter s.r.o. a odběratelem, kde budou sjednány produkty, jejich množství a konečná cena.

• Každá potvrzená objednávka ze strany GHPLCenter s.r.o. vůči kupujícímu je považována za závaznou.

• Při každé objednávce je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon, u firem IČ a DIČ).

• Cena produktu se může pro různé odběratele lišit. Sledujeme totiž konkurenci na základě, které stanovujeme naše ceny. Dále je možné sjednat množstevní slevu nebo slevu pro stálé zákazníky.

• Jsme plátci DPH a obchodujeme pouze s firmami, které jsou také plátci DPH.

Storno objednávky

• Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

• Při nepřevzetí zásilky na dobírku si vyhrazujeme právo poskytnout Vaše informace třetí straně za účelem vymáhání pohledávek a vzniklých škod, které způsobíte objednáním a nepřevzetím zboží.

• Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu.

• V případě stornování prodávajícím, bude prodávající bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou, v případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu navrácena.

Termín dodání zboží

• Zboží je na skladě v ČR, dodací doba do 5-ti pracovních dnů.

• Zboží není skladě v ČR, dodací doba 10-30 pracovních dní.

• Z důvodu vytíženosti výrobců a kamionových dopravců ke vztahu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si firma GHPLCenter s.r.o. vyhrazuje právo na změnu termínu dodání.

Způsob a ceny za doručení

• Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím balíku do ruky České pošty, PPL, nebo jinou přepravní společností.

• Zboží bude doručeno na doručovací adresu uvedenou v objednávce.

• Ceny poštovného se řídí platnými podmínkami přepravní společnosti.

• Zboží je možno po dohodě se zákazníkem odeslat kurýrní službou PPL, DHL, DPD při váze zásilky převyšující 30 kg.

• Zboží je možno po dohodě doručit na Vaši provozovnu přímo naším obchodním zástupcem.

• Zboží je možno vyzvednout i osobně na dohodnuté adrese.

• Ceny za dopravu zboží po ČR: obchodní balík při platbě za zboží předem 119 Kč, dobírka při platbě za zboží při převzetí obchodní balík 139 Kč.

• Při objednávce nad 5 000 Kč dopravné zdarma.

Úhrada zboží

• Zboží lze uhradit převodem na účet prodávajícímu, tato úhrada musí být provedena před odesláním zboží.

• Zboží lze uhradit i jiným způsobem (v hotovosti, dobírkou), po předchozí domluvě s prodávajícím.

• Objednané zboží je kupujícímu zasláno po připsaní plné částky na účet (variabilní symbol je číslo objednávky).

Záruka

• Výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku.

• Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží, při nákupu na firmu je 12 měsíců.

• Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením.

Reklamace

• Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku.

• V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu.

• Pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný telefonicky nebo e-mailem.

• V případě zasílání reklamovaného zboží přepravní společností je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt.

• Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout.

• Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

• Kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tuto slevu lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu.

• V případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.

• K rychlému vyřízení Vaší reklamace si stáhněte a vyplňte reklamační protokol, který přiložíte v zásilce s reklamovaným zbožím.

Reklamační protokol ke stažení: Zde

Vrácení zboží

• Kupující, je-li zároveň spotřebitelem (zákon 634/1992Sb., §2, odst.1, písm. a), má právo, v souladu se zákonem č.40/1964Sb., § 53, odst.7, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vraceného zboží, nejdéle však do 14 dnů, zašle prodávající vyjádření, zda bude žádost o vrácení zboží kladně vyřízena a zda jsou splněny všechny podmínky, na adresu prodávajícího. V případě přijetí vraceného zboží zpět a kladného vyřízení žádosti o jeho vrácení, bude kupujícímu vrácena částka za zboží, a to převodem na bankovní účet do 30 dnů od obdržení zboží zpět dodavateli. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. Kupující nemůže (podle § 53, odstavce 8) odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

• Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, v neporušeném originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.

• Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.

• Ve vrácené zásilce musí být vložen originální doklad o koupi.

• Zboží zpět musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

• V zásilce musí být přiložena žádost o vrácení zboží dodavateli, která musí být podepsána kupujícím a musí obsahovat veškeré údaje kupujícího.

Formulář pro vrácení zboží: Zde

• Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Údaje na stránkách

• Veškeré údaje uváděné na stránkách www.ghplcenter.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení za strany provozovatele (prodávajícího), veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrační.

• GHPLCenter s.r.o. má právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozí písemného nebo jiného upozornění.

Platnost obchodních podmínek

• Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost GHPLCenter s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.ghplcenter.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti GHPLCenter s.r.o.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas. Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti, bonity a platební morálky. Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.

Bankovní spojení:

Fio Banka

Číslo účtu: 2501619185/2010